Bài đăng nổi bật

Phần mềm kế toán thiết kế riêng cho các kho đá Granite&Marble Cost Accounting

Mẫu hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho sẽ được in ra từ phần mềm. Trên đó sẽ thể hiện đầy đủ cả số tiền chiết khấu cho khách hàng và số...

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Tổng hợp các video hướng dẫn sử dụng phần mềm Cost Accounting

http://cost.com.vn/san-pham/tong-hop-cac-video-huong-dan-su-dung-phan-mem-cost-accounting-1226.html
Video hướng dẫn tải và cài đặt chương trình phần mềm kế toán Cost Accounting:
Video hướng dẫn xây dựng các danh mục trong phần mềm kế toán Cost Accounting:

Video hướng dẫn cập nhật phát sinh trong phần mềm kế toán Cost Accounting:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét